Hvad skaber et godt reklamebillede? Vi ser reklamer alle vegne. I TV, på nettet, i blade, i gadebilledet og så videre. Vi lever i en billedtæt tid, så derfor kræver det noget ekstra af et billede for at blive set. Når det kommer til reklamebilleder, så er deres grundlægende formål jo at gøre opmærksom på en sag eller at sælge en vare.

Det særlige ved et reklamebillede er, at det skal fange beskuerens opmærksomhed og få vedkommende til at vise interesse for det, som billedet viser. Det kan gøres på forskellige måder.

Vi laver også produktfotos

reklame

At få opmærksomhed

At anstrenge sig for at skabe interesse for et reklamebillede kan gøres på flere måder. Det kan enten gøres ved at vælge et motiv, som er iøjnefaldende eller ved at vise et scenarie, som sætter en illusion eller en drøm i gang. 

Det gakkede billede vil altid få en vis opmærksomhed, men den strategi er ikke altid en god idé at bruge. Et reklamebillede bør vise en illusion eller en realisering af en dagdrøm. Det er noget, som mange mennesker skal relatere til, for i bund og grund er vores drømme ret ens. Billedet kan vise et øjebliksbillede af et scenarie, som du kan se dig selv i. Det skal være positivt ladet, sådan at den, der kigger på reklamebilledet kan identificere sig med den situation eller den person, der er på billedet.

Det kan godt være et meget opstillet og tydeligt urealistisk stylet billede, men det kan også illudere en hverdagssituation, som er lidt kikset, og som så bliver reddet ved brug af et bestemt produkt.

Tid til nye erhvervsbilleder?

Hvad skaber et godt reklamebillede?

Reklamebilledets effekter

Når den professionelle reklamefotograf skal skyde en række reklamebilleder, så vil han eller hun være meget bevidst om set up, komposition, farver, lys og udstyr. Et billede kan tilpasses og beskæres for at få en bestemt effekt. Men en meget stor del af reklamebilledets effekt ligger i dets psykologiske effekt.

reklamebilleder

Det skal jo gerne på en potentiel kunde til at se på billedet og tænke, at lige nøjagtigt det, der reklameres for, er noget, som vedkommende seriøst mangler i sit liv. Derfor vil et reklamebillede sjældent blot vise en bestemt vare, det vil vise varen i en kontekst, som er attraktiv. Det skal gerne få potentielle kunder til at tænke: 

Med andre ord så skal det gode reklamebillede sælge drømme, illusioner og naturligvis også varer.